WE ARE EUROVIA. > Од Срце

Од Срце

CSR – Крводарителска акција

ДЕНЕС ЦРВЕНИОТ КРСТ ВО ТЕТОВО СО ПОМОШ НА СТРУЧНИ ТИМОВИ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА ВО ТЕТОВО, КАКО И ВРАБОТЕНИ […]