Ние сме огромна организација, разновидно место за кариера со бесконечни можности. Најголемата поддршка ви ја даваат вашите менаџери и вашите колеги, заедно со нив

Ние сме огромна организација, разновидно место за кариера со бесконечни можности. Најголемата поддршка ви ја даваат вашите менаџери и вашите колеги, заедно со нив со нови идеи цело време се подобрува работата на корпорацијата. Место во кое сте неограничени да ги покажете вашите способности во најдобро светло.

Вашите почетоци во АДЕЛ холдинг. Кои беа предизвиците со кои се соочивте во вашите почетоци, а кои се предизвицитекои ги имате сега?

Предизвиците  на почетокот на мојата кариера и сега се скоро исти, така што секогаш велам дека мојата гледна точка и мојата намера кон развојот на мојата кариера и паралелно позитивниот придонес кон АДЕЛ Холдинг компаниите, управувањето, создавање и предлагање на нови бизнис идеи преку нивно спроведување до процес на севкупен развој и следење на нивната севкупна изведба.

Еден од првите предизвици беше целокупното управување на маркетинг агенцијата Talenta, почнувајќи од комплетирање на портфолиото со нови клиенти и организирање на актуелните, сето тоа  благодарение на нашиот професионален тим кој секогаш ги совладуваше аналитичките и истражните вештини, кој им служи на нашите клиенти прво како “целосна услуга” маркетинг агенции, многу корисни консултантски услуги за нивните производи и услуги, конкуренција и пазарни услови во целина.

Сега со многу пофални зборови, велам дека освен Талента, која служи како внатрешна маркетинг агенција за исполнување на потребите за маркетинг за сите компании кои се дел од АДЕЛ Холдинг, исто така, брои многу домашни и странски клиенти, во заедничка референца со нашата компанија за надворешна или реклама за надворешен медиумски екран во сопственост на АДЕЛ Холдинг.

Потоа, следниот предизвик беше основањето на Еnea дистрибутивната компанија, која имаше целосно нова активност во нашето Холдинг. За време на основањето, ние како менаџерски тим од една страна имавме огромна и бескомпромисна желба за постигнување на успех, што сигурно не дојде преку ноќ, од друга страна, покрај рационалните проблеми како што се сложените административни и институционални процедури за ставање на храна на пазарот, нереална конкуренција, недостаток на човечки ресурси и многу други различни испитувања кои беа уште потешки отколку порано, кога се најдовме како неискусни.Пред се мислам дека креативноста, храброста и самодовербата беа она што нè натера да сфатиме дека самите проблеми се “нектар” на развојот на бизнисот, кој мора да се надмине, да се обработи и едноставно да се смета како работна алатка за развој.

Додека најголемиот предизвик кој сеуште се доживува во мојата кариера е мојата посветеност и целосна посветеност на нашата градежна компанија Евровиа.

Можам да го опишам како многу богато искуство, сево ова благодарение на нашата мисија и нашата појдовна точка да ја прогласиме оваа компанија како национален и регионален лидер во областа на недвижностите и капиталните инвестиции, градежната индустрија, структурирањето и дизајнот за сите граѓански проекти, индустриски и хидротехнички проекти.

Предизвиците се бројни, но најважните беа да обезбедат висока комерцијална вредност, нудејќи неоспорен квалитет на нови современи стандарди на пазарот, нудејќи интегритет на нашите соработници со професионално техничко и финансиско консалтирање, како и обезбедување на севкупните перформанси од градежната активност во согласност со барањата и стандардите за квалитет на нашите клиенти.

Опишете ги главните дневни задачи на Оперативниот Директор?

Должностите и одговорностите на оперативната управа се бројни, но тие не можат да бидат остварливи без помош на моите колеги кои ја сочинуваат нашата компанија поделени во одделенија како што се:

Технички оддел кој ги води главните активности на проектирање, изградба, надзор и превентивна работа при теренска работа.

Финансиски оддел кој управува и води со финансиските и буџетските процедури утврдени од страна на одборот на директори на АДЕЛ холдинг, составувањето на политиките на компанијата поврзани со расходите и буџетските приходи итн.

Правното одделение кое е задолжено за изготвување на законодавство во целост, правни акти определени од одборот, потврдува и обезбедува усогласеност со основните принципи на судска практика, и така натаму.

Додека главните задачи на оперативен директор се:

Развивање и одржување на односи со клиентите и добавувачите преку обезбедување на стандард за квалитет на услуги за нив;

Дизајн и имплементација на деловни операции;

Помош при составувањето и дефинирањето на буџетот на претпријатијата, на проектите одделно, како и нивното следење;

Помош при изготвување и дефинирање на условите на договорите за добавувачите и клиентите;

Надгледување на бизнисот на компанијата и работата на нејзините директори;

Мониторинг на перформансите на теренската работа, барањата на клиентите и нивното исполнување паралелно со оперативните потреби;

Помага во одделот за фондови за прибирање финансиски средства

Подготовка на анализи, периодични извештаи за реализација на проекти, мерење на техничката изведба и исполнување на финансиските обврски меѓу договорните страни, како и

Зајакнување и проширување на оперативните сегменти на пазарот, и тргување на бизниси со нови производи и услуги.

Како да управувате со стресот и тешкотиите со кои се соочуваат за време на вашата работа?

Свесни дека работниот стрес е составен дел од рутината на секојдневните активности, како и нормален “одговор” на настани кои нè тераат да се чувствуваме загрозени ако оцениме дека нема да можеме да го завршиме предвиденото. Во најсериозните случаи се обидувам да го третирам како енергија што е неопходна за функционирање во целина. Знам дека спонтаниот одговор на стресот се манифестира на два начина: да се борам или да го заобиколиме. Речиси секогаш реагирам на прав начин, па затоа се борам да ја постигнам целта и чувството на контрола со поголема самодоверба, да останам фокусиран, енергичен и алармиран.

Управувањето со стресот е контрола врз моите мисли и емоции, разликувајќи ги делата што можат да се реализираат и оние кои може да се очекува  малку да се реализираат, променат или да ја прилагодат ситуацијата воопшто. Едноставно треба да ги прифатиме работите какви што се.

Според вашето досегашно искуство, кои се предностите и недостатоците да се биде дел од една голема група?

Според моето искуство, претпочитам да бидам дел од една голема група, која брои неколку предности:

Стандардизацијата, иновативната технолошка и квалитетна имплементација имаат поголема тенденција да бидат постигнати со дефинирана буџетска способност отколку малите компании како целина;

Бирократијата, што го прави секој вработен да се чувствува сигурен и организациски, бирократски на своето работно место и во неговиот приватен живот.

Поголеми можности за специјализација, професионално и морално надградување, развој и забрзано образование на работа.

Додека недостатоци:

Мислам дека континуираниот раст на повеќесекторското структурирање на групата го отежнува имплементирањето на условите за ажурирање или менување на функционалната верзија во целина.

Како Фаттон Идризи го започнува својот ден, како го поминувате своето слободното време? Дали  спортувате?

Речиси секоја вечер планирам работи што ги имам за утре, барем за првите неколку часа од денот. Во текот на деловните денови започнувам со кафе во канцеларија со моите колеги, додека слободното време се обидувам да им го посветам на  моите деца во потполност. Спортувам, конкретно во сала, вечерта откако ќе се вратам од работа или за време на викендот одам во теретана.

Каков совет би им дал на младите луѓе кои сакаат да станат дел од вашата група, какви квалитети треба да имаат и како ги мотивирате своите работници?

Мислам дека сите можат да станат успешни, но сето тоа зависи од самите себе, ако навистина го сакаат  тоа. Треба да се забележи дека денес, оние кои се одговорни за своите амбиции за самоунапредување, кои се храбри, постојани и кооперативни, преживуваат на пазарот, па со длабоко убедување велам дека по некое време, секој може да се пронајде себеси со качување по скали за кариера во која било компанија, секако и во нашата Адел Холдинг корпорација исто така.