Возбудени сме да ви соопштиме дека го освеживме брендирањето за подобро да ги рефлектираме.

Во 2020 година започнавме со сеопфатно преструктуирање на Адел Холдинг ДОО и сите други компании од Групацијата. Измените вклучија реорганизација на структурата на управување, работење, маркетинг и стратегија за развој на компанијата.

Како заклучок на преструктуирањето започнато во 2020 година, решивме да го смениме името на матичната компанија од Адел Холдинг ДОО во Еуровиа Холдинг од 28 август 2020 година – посакувајќи десет години годишнина од Еуровиа.

Ви го претставуваме нашето ново лого:

И нашата дистрибутивна компанија ЕНЕА ДОО е ребрендирана во ЕУРОВИА ДМД.

Ви го претставуваме нашето ново лого:

Зошто?

Главната причина за оваа одлука беше создавање континуитет со имињата на подружнички компании кои во сите случаи се поврзани со името „Еyровиа“ име кое е добро познато на нашиот пазар. Исто така, преку оваа промена сакаме да го зајакнеме нашиот идентитет како Групација и да создадеме јасна диференцијација на пазарот.

Ние продолжуваме да останеме иста Групација. Со истите активности, истите луѓе, кои ги делат истите принципи и вредности, но под ново име што не обединува и јасно нè идентификува на пазарот.