КОВИД-19 | Спроведување на мерките за време на вонредна состојба

КОВИД-19 има влијание врз сите заедници низ целиот свет, нашите молитви и поддршка се со сите кои работат на надминување на овој историски предизвик, а особено на оние чии животи биле директно погодени.

Додека многу деловни сектори се затвораат и го испраќаат својот персонал на работа од дома, градежната индустрија продолжува да работи, но со нови правила.

Во време на епидемиска загриженост со која се соочуваме, наш приоритет продолжува да биде безбедноста и благосостојбата на нашите вработени и заедниците на кои им служиме. Затоа сакаме да ве информираме дека ние, како општествено одговорна компанија, сме тука за да ги преземеме сите неопходни мерки за заштита од оваа пандемија. Денес е вистинско време секоја компанија да ја покаже својата општествена одговорност!

Во координација со преземените заштитни мерки на Владата на РСМ во кои работи Еуровиа погодена од вирусот КОВИД-19, преземаме интензивни мерки за безбедност и здравје при работа.

Почитувајќи го „правилото од два метра“ и во некои случаи, изолирање на работниците од различни страни на зградите, воведување режим за чистење и одржување на местата во кои работиме, е двојно повеќе отколку што веќе имавме. Презедовме строги мерки за да се осигураме дека на нашите вработени не им се закануваат на работа, информирани и обезбедени.

Како компанија, ги презедовме следниве мерки:

• Вработените мора да одржуваат растојание од два метри едни од други. Намалете ги состаноците или дозволете им да се одржуваат на отворено

• Зголемете ги капацитетите за миење раце

• Сите заеднички простории треба да се чистат на крајот од секој работен ден

• Секој што развива симптоми на КОВИД-19, како што се болки во грлото, треска, кивање или кашлање, треба да биде изолиран дома 14 дена

Запирањето и ширењето на КОВИД-19 е одговорност кон која се стремиме сите. Еуровиа прави сè за да помогне да се спречи ширењето на КОВИД-19 и да се одржат работниците безбедни. Затоа, ги преземаме сите неопходни чекори за да обезбедиме благосостојба на секој работник, нивните семејства и нашите соработници.

За време на оваа криза, Еуровиа секогаш ќе бара дополнителни начини да ви помогне што е можно повеќе.

Грижете се за вашето и за здравјето на другите. Ќе успееме заедно!