Денес министерот за образование и наука, Арбер Адеми, имаше можност одблизу да го набљудува напредокот на работата на нашиот проект. Изградбата на новата спортска сала посветена на Основното училиште „Фаик Коница“, во село Дебреше, општина Гостивар, напредува добро и е во тек.

Нашите инженери имаа можност да учествуваат во напредокот на проектот.

Благодарение на нашиот стручен тим и интензивната работа, учениците на ова училиште наскоро ќе ги реализираат своите спортски активности во новата сала!