Оваа година што ја оставаме зад нас е поздравена како година што го стави целото човештво пред тежок предизвик; предизвик кој за да го надминеме моравме да се разбудиме и да ги разбереме вистинските вредности на нашето постоење: здравје, семејство и солидарност едни со други. Последиците од овој предизвик не ја занемарија и економската сфера, односно развојот на бизнисот. Врз основа на горенаведените вредности, како и принципот на интеракција и соработка, ги поврзуваме силите, ресурсите и сета позитивна енергија не само што се справуваме со оваа ситуација со прилагодување на новите правила туку и создаваме простор за уште поголем успех. дури и покрај тешките услови.

Глобалните искуства од пандемијата и моќта на соработката беа инспирација за нас како Група да ја развиваме нашата активност на нови географски територии! На 30 декември 2020 година ги отворивме канцелариите на Групацијата EUROVIA во Државата Косово. Еуровиа Косово ќе работи преку својата главна филијала во градот Приштина, но многу наскоро ќе бидат отворени точки за комуникација во стратешките градови во земјата! Главната цел на одлуката за ваков инвестициски чекор беше оценката дека нашите услуги се адекватни, неопходни и со вистински квалитет за пазарот на една нова држава која сè уште се гради и развива, како што е Република Косово!

Целите на 2021 година се фокусирани не само на позитивниот раст на нашите компании на сите пазари каде што моментално работиме, туку и на подигање на услугите на највисоко ниво на експертиза. Не се занемарува континуираниот раст на инвестициското портфолио надвор од Балканот, како и развојот на работната сила е секогаш кон најновите достигнувања.