Eurovia Properties лансира целосно интегрирана апликација за клиенти.
Eurovia Properties исто така има подружница позната како Adel Technologies која се фокусира само на алатките за информациска комуникација што ги користи матичната компанија.
Технологиите на Адел обезбедуваат соодветна апликација за својствата на Eurovia бидејќи тие лансираат апликација на Play Store и продавницата на Apple именувана како „Eurovia One“. Со користење на оваа апликација, луѓето можат лесно да ги добијат информациите за услугите на Eurovia Properties и можете да добиете лесен пристап до сите ваши имоти, а исто така можете лесно да управувате со сите ваши имоти.
Оваа апликација, исто така, ги ажурира клиентите на Eurovia за новите лансирања и настани што ги нуди Eurovia.
Eurovia користи ERP систем за управување со своите деловни операции. Со негова помош тие лесно можат да собираат, складираат и управуваат со податоци од различни деловни активности како што се планирање на производството, управување со синџирот на снабдување и други деловни процеси. Понатаму, тие исто така користат многу други софтвери како Oracle, Business Intelligence и Microsoft Applications за управување со нивните деловни процеси. Еуровиа користи стратегија за унифицирана комуникација за своите маркетинг цели. Вклучува инстант пораки, информации за присуство, глас или аудио поврзани со која било маркетинг кампања.