Со гордост ве известуваме дека, по месеци подготовки и неуморна посветеност, новата Поликлиника во Сарај сега е отворена за граѓаните! Овој достигнување е резултат на инвестиција од 79 милиони денари од Министерството за Здравство, јасен доказ за нашата посветеност кон обезбедување пристап до квалитетна здравствена заштита за секој граѓанин.
За Поликлиниката: Сместена во срцето на заедницата, поликлиниката ќе обезбеди комплексна здравствена заштита за жителите на повеќе од дваесет населени места, вклучувајќи ги Бојане, Матка, Копаница и многу други. Овој значаен чекор значи дека граѓаните сега имаат пристап до квалитетни здравствени услуги блиску до своите домови.
Сведоштва од Заедницата: Досега, пациентите од овие населени места ги користеа потребните здравствени услуги од најблиската поликлиника во Ѓорче Петров. Денес, тие имаат посветен здравствен центар во својата непосредна близина, промена која ќе направи голема разлика во нивните секојдневни животи.
Дел од Домот на Здравјето Скопје: Со станувањето дел од Домот на Здравјето Скопје, новата поликлиника придонесува кон обезбедување на уште поефикасна и достапна здравствена заштита за популацијата, фокусирајќи се особено на примарната здравствена заштита.
Овој успех е сведоштво за напорите и соработката на различни страни со цел подобрување на здравствената заштита за секој член на нашата заедница. Со задоволство очекуваме да го видиме позитивниот впечаток што оваа поликлиника ќе го има за многу години напред.