Проектите за филтрација на вода за пиење во селата Неготино и Добердол, општина Врапчиште, се спроведуваат успешно и со висок интензитет.

Делегацијата предводена од заменик министерот за финансии Ширете Елези, составена од министерот за животна средина и градоначалникот на Врапчиште, одблизу ја следеше работата и напредокот на проектите, каде извршија увид во работата на двете станици за чистење вода за пиење.

Преку реализацијата на овој проект, над 10.000 жители на селата Неготино, Добердол и Топлица, вклучувајќи ја и гимназијата во Неготино каде учат над 200 ученици, ќе имаат корист од чиста и квалитетна вода за пиење.