Денес, Еуровиа, една од водечките компании во градежништвото и развојот на инфраструктурата во регионот, го постави темелот за изградба на новиот затворен базен во Општина Чаир. Овој амбициозен и значаен проект се финансира од Општина Чаир и има за цел да ги задоволи потребите на заедницата за модерен и безбеден простор за рекреација и спорт.

Историја на Успех во Тетово

Во 2020 година, Агенцијата за Млади и Спорт јавно го објави тендерот за изградба на шест затворени базени во Северна Македонија. Еуровиа го доби тендерот за изградба на еден од нив во Тетово. Овој проект беше успешно завршен по две години и денес се користи од граѓаните. Во меѓувреме, другите пет проекти сè уште не се завршени.

Мотивација и Ангажман на Еуровиа

Овој претходен успех е доказ за професионализмот и искуството на Еуровиа. Ние сме решени да им ветиме на граѓаните на Чаир дека овој нов проект ќе биде завршен во рекорден рок и според сите критериуми и стандарди за квалитет предвидени од FINA. Базените што ги градиме не само што ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет, туку исто така нудат безбеден и удобен амбиент за сите корисници.

Посветеност кон Заедницата

Еуровиа постојано ја докажува својата посветеност кон подобрување на јавната инфраструктура и обезбедување на услуги со висок квалитет за граѓаните. Веруваме дека изградбата на овој нов базен ќе има позитивно и значајно влијание врз секојдневниот живот на жителите на Чаир, нудејќи нови можности за рекреација и спорт.

Завршни Зборови од Управителот на Еуровиа

“Горди сме што ја добивме довербата на Општина Чаир за овој важен проект. Нашето претходно искуство и нашата посветеност на квалитет и професионализам ќе обезбедат успешен завршеток на овој базен и исполнување на сите очекувања,” изјави Џенис Реџепи, управител на Еуровиа.

За Повеќе Информации:

За дополнителни информации, ве молиме контактирајте:

Еуровиа дооел

Тел: +389 44 350 991

Е-пошта: info@eurovia.com