Во Еуровиа, со големо задоволство споделуваме со вас најновите вести за завршувањето и пуштањето во употреба на нашиот најнов и иновативен проект, “Еуровиа Солар”. Овој проект е голем чекор напред кон нашата посветеност кон одржлива енергија и позитивното влијание врз околината.

Детали за Проектот:

Име на Проектот: Еуровиа Солар
Капацитет: 1.4 MW
Локација: Цојлија, Општина Петровец, Скопје
Вредност на Инвестицијата: 1.5 милиони евра
Еуровиа Солар сега е во употреба, што нè прави горди што придонесуваме кон енергетската мрежа со одржлив и обновлив извор. Со капацитет од 1.4 MW, овој проект не само што ќе помогне во намалувањето на емисиите на стакленички гасови, туку исто така ќе обезбеди чиста енергија за многу домаќинства и локални бизниси.

Зошто “Еуровиа Солар”?
Нашата инвестиција во “Еуровиа Солар” го одразува нашето посветување кон иновацијата и напорите за поддршка на одржлива иднина. Проектот симболизира нашиот прв чекор кон диверзификација на изворите на енергија и подобрување на енергетската ефикасност во регионот.

Што Значи Ова за Заедницата?
Еуровиа Солар не само што ги зголемува нашите производствени капацитети за енергија, туку исто така дава јасен пример за нашата посветеност кон околината и иновацијата. Со нетрпение очекуваме да го видиме широкиот впечаток што овој проект ќе го има врз обезбедувањето на одржлива енергија и поддршката на локалната економија.

Ви благодариме што сте дел од нашето патување кон поодржлива иднина. Останете поврзани за повеќе ажурирања и идни проекти од Еуровиа!