Еуровиа за 1 јуни – Меѓународниот ден на детето, придонесе со скромна донација во Клиничката болница во Тетово, особено во Одделот за педијатрија.