Со оваа скромна донација, сакаме да им помогнеме и да ги охрабриме сите семејства со социјални потреби кои се во првите редови на војната со ситуацијата создадена од вирусот КОВИД-19.