Овој објект е спортска сала за ОУ „Фаик Коница“ во Дебреш, Гостивар. Проектирање и изградба на хибриден објект, вклучително и затегнувачка структура за мулти-спортска употреба, кој ќе биде постојан дом за сите временски услови за сите љубители на спортот и ќе го однесе спортот на следното ниво. Како turnkey проект, нашиот професионален и високо квалификуван тим ја обезбедува секоја фаза од проектот: земјени работи, надворешни комунални услуги, армирано-бетонски работи, електрични работи, архитектонски и фасадни работи, внатрешна завршна обработка и внатрешен дизајн.