Изградба на хидролошки и метеоролошки станици во областа Полог – Проект за развој на руралните општини на УНДП. Сигурни информации и предвидувања за климата се важни во која било земја, но се особено важни во земја како нашата во Северна Македонија во која поголемиот дел од населението живее во рурални области, а многумина зависат од егзистенцијата зависна од временските услови во земјоделството. Проектот вклучува инсталација на станици во 17 села од полошкиот округ. Договорот е потпишан во јули 2019 година. Вкупната вредност на проектот е 30.000 €.