Водата е важна за нашите животи,токму затоа не е изненадувачки што ја сакаме чиста, природна и вкусна. Затоа ЕУРОВИА го потпиша Договорот за имплементација на проектот Изградба на станици за филтрирање на вода во селата Добри Дол и Неготино МСИП 2 – НЦБ – 011 – 19, за да се обезбеди чиста и природна вода.Инвеститор е општина Врапчиште. Проектот е финансиран од Светска банка. Вкупниот износ на договорот за проектот е 32.804.000 МКД. Почетокот на проектот е закажан за февруари 2020 година.