Г-дин Елмедин Адеми, како претставник на Еуровиа, која е член на Еуровиа групацијата, отсега е член на клубот CEED. Овој клуб брои 282 премиум членови на и 379 микро членови. Ова членство ни овозможува да соработуваме со други компании од истата индустрија, вмрежување со компании членки на CEED, како и можности да учиме од искуството на другите компании.