Генералниот директор на „Адел холдинг“, Елмедин Адеми, дел од работната средба организирана од Стопанската комора на северо-западна Македонија со претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, jупчо Николовски, министер за образование и наука, Арбер Адеми. На страната на СКСЗМ беа претседателот г-дин Неби Хоџа, членови на управниот и надзорниот одбор на комората и неколку компании-членки.

Сите претставници од СКСЗМ имаа можност да постават прашања во врска со теми од интерес на деловната заедница и да надминат одредени услови. Во рамките на оваа работна средба беа потврдени заложбите на двете страни за заемна поддршка и соработка, кои ќе бидат во функција на интензивирање на економскиот раст на земјата како важна цел за раст на приватниот сектор и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.