За блогот

Ние го  направивме овој блог со цел да го  споделиме знаењето  и да ги охрабриме другите да започнат нови работни потфати. Ние тука ќе пишуваме за искуствата, пречките и проблемите со кои се соочуваат нашите колеги и какотие  ги надминаат истите.
Туѓите искуства – не учат!

Ако правилната поговорка е: “Знаењето е моќ”, тогаш најголема доблест е да споделуваме знаење со другите. На овој блог можете да “истражувате” во категории кои можат да придонесат за развој на вашите лични и професионални вештини и способности.

Во делот “Успешни приказни“, колегите ќе ја презентираат својата работа, енергија, ентузијазам, тешкотии, пречки, идеи, тимска работа, решенија и упорност што ги следеа за време на нивните работни задачи.

За подобро да нè запознаат, во нашата приказна ќе разговараме за тоа како го користиме времето кога не сме на работното место. Можеби ќе најдете нешто што може да ве инспирира да ја проширите својата професионална ориентација или да ги завршите вашите лични интереси, активно искористувајќи го своето слободно време и уживајќи го. Хоби, трчање, пешачење, сликање … зошто да не?

Од срце – сигурно ќе биде дел кој често ќе го посетувате, бидејќи хуманитарните акции се важен и особено скап дел од нашата деловна заедница. Бројни хуманитарни акции се обезбеди поддршка на деца и млади со посебни потреби, социјално загрозеното население, талентирани ученици и студенти, деца без родители … Ние сме секогаш  тука за да ги подржиме сите промени кои позитивно ќе влијаат врз околината.