Генралниот директор на Адел Холдинг, Елмедин Адеми дел на работна средба организирано од Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија со Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, Министерот за образование и наука, Арбер Адеми. Од страната на СКСЗМ беа присутни претседателот, г-дин Неби Хоџа, членови на Управниот и Надзорниот одбор на комората и неколку компании членки.

Сите претставници од СКСЗМ имаа можност да постават прашања за теми што се од интерес на бизнис заедницата и за надминување на одредени состојби. Во рамки на оваа работна средба беа потврдени заложбите од двете страни за взаемна поддршка и соработка која ќе биде во функција на интензивирање на економскиот раст на земјата како важна цел за раст на приватниот сектор и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните.